Fysiotherapie@work rapportage

Ergonomische werkplek

Het uitvoeren van onderzoek is een belangrijk onderdeel van uw contract met Fysiotherapie@work.

Wij onderzoeken en rapporteren over:

- De gezondheid van uw personeel

- Het effect van de preventieve stoelmassage

- Het ergonomische werkplekonderzoek

- Het nut van de fysiotherapie

- De promotie van fitness binnen uw bedrijf

Bij aanvang zal de fysiotherapeut van Fysiotherapie@work een zogenaamde nulmeting verrichten. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald en geeft een duidelijk beeld van de fysieke gezondheid van uw personeel.

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een vragenformulier. Dit wordt onder begeleiding van de fysiotherapeut ingevuld. Ter vergroting van de validiteit en de privacy van de individuele werknemer zijn deze metingen anoniem.

Op basis van de verkregen gegevens ontvangt de directie en het personeel een duidelijk en overzichtelijk rapport. Aan deze rapportage zijn geen extra kosten verbonden. Fysiotherapie@work laat graag zien dat wij uw personeel gezonder maken en uw bedrijf dus sterker.

Voorbeeld Rapportage