Fysiotherapie@work ergonomische werkplek

Ergonomische werkplek

Een belangrijk onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering is goede werkomstandigheden voor het personeel. Een goede werkplek is er één van.

Fysiotherapie@work kan u hierbij van dienst zijn. Ons advies gaat verder dan aangepast meubilair en ergonomisch gereedschap.

Per werkplek inventariseert een fysiotherapeut van Fysiotherapie@work

de ergonomische status en brengt, indien nodig, wijzigingen aan. Hierbij vindt uitleg plaats over houding en beweging en over ergonomische begrippen. Door deze gerichte informatie en instructie wordt de individuele werknemer bewust gemaakt van het belang van een goede werkplek en met name de eigen inbreng. Het zal duidelijk worden hoe houding en beweging zich verhouden tot de werkplek. De juiste houding/beweging zal worden aangeleerd; dit alles in 45 minuten per werknemer. Daar heeft de werknemer belang bij, maar ook zeker de werkgever.

Controle op de juiste uitvoering vindt regelmatig plaats. Een fysiotherapeut van Fysiotherapie@work is wekelijks in het gebouw. Zal eventuele vragen beantwoorden en daar waar nodig de werknemer herinneren aan de ergonomische instructie.