Fysiotherapie@work Arbeidsreïntegratie

Arbeidsreïntegratie

Fysiotherapie@work heeft gespecialiseerde arbeidsfysiotherapeuten in dienst, inzetbaar bij werkgerelateerde lichamelijke klachten van een werknemer.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen vindt een intake plaats. Hierbij worden specifieke werkgebonden factoren (werkhouding, werkplek, e.d.) besproken. Ook vindt een functieanalyse (te verrichten werkzaamheden, werkduur, e.d.) plaats. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld.

Goede informatie, gericht advies over en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen en/of oplossen.

Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject o.a. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

Het behandeltraject van Fysiotherapie@work is gericht op volledig herstel en een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt dan ook nauw samen met alle betrokken beroepsgroepen, zoals huis- en bedrijfsartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.